Báo chí do chiến binh kiểm soát ở Donbass đưa tin và dẫn lời của thủ lĩnh cái gọi là DPR Alexander Zakharchenko tuyên bố về dự định tổ chức bầu cử thủ lĩnh “nước cộng hòa” vào mùa thu năm nay.

“Bầu cử sẽ được tổ chức vào mùa thu năm 2018”, – Zakharchenko tuyên bố.
Zakharchenko cũng tuyên bố sẽ tham gia vào bầu cử.

Cái gọi là “bầu cử” lần thứ nhất được tổ chức ngày 2 tháng 11 năm 2014.

Như đã biết, ngày 24 tháng 11 thủ lĩnh “LPR” Igor Plotnitskiy tuyên bố từ chức vì “lý do sức khỏe”.

Tuyên bố của Plotnitskiy do “bộ trưởng an ninh” của “LPR” Leonid Pasechnik đưa ra sau khi thay thế Plotnitskiy lãnh đạo tổ chức khủng bố này.

Nguồn: Pravda

»Cùng chủ đề