Trong năm 2017 bộ giáo dục và khoa học đã ghi nhận 18  214 sinh viên nước ngoài. Trong năm 2018 con số giáy mời đã tăng lên tới 25 263 – thâm 7 ngàn người.

Đó là con số giấy mời học chính thức – 25 263 người nước ngoài kể từ tháng 1 năm 2018. Bộ giáo dục và khoa học thông báo hôm 31 tháng 7 năm 2018.

Cũng theo dữ liệu của bộ đại học, con số giấy mời của năm 2016 là 12 000, như vậy trong năm 2018 con số tăng lên gấp đôi so với cách đây 2 năm.

Các nước có nhiều sinh viên có nhu tới Ukraina nhất:

Marokko – 4254;

India – 3210;

Nigeria – 1987;

Turkmenistan – 1724;

Ai Cập Egipt – 1161;

Gana – 1136;

Algerie – 1115;

Pakistan – 950;

China – 882;

Thổ – 634.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề