Tình hình tính tới ngày 23 tháng 8 có khoàng hơn 1 ngàn thí sinh từ các lãnh thổ bị chiếm đóng của tỉnh Lugansk và Donetsk và khoảng 150 thí sinh từ bán đảo Crimea bị thôn tính được nhập học vào các trường đại học của Ukraina. Giám đốc cục đại học của bộ giáo dục và khoa học Oleg Sharov thông báo.

 “Họ có thể nhập học tới hết ngày 30 tháng 9. Trước thời hạn đó các Trung tâm “Donbass Ukraina” và “Crimea Ukraina” còn tiếp tục tiếp nhận thì sinh. Hiện đã có trên 1000 sinh viên nhập học từ các lãnh thổ bị chiếm đóng và trên 150 sinh viên từ bán đảo Crimea. Con số này chưa phải là con số cuối cùng.

Nhìn chung tỉ lệ số sinh viên từ các lãnh thổ bị chiếm đóng chiếm 1,5-2% tổng số sinh viên nhập học ở Ukraina trong năm 2017.

Lưu ý rằng, thí sinh từ lãnh thổ bị chiếm đóng sẽ được đào tạo tại các trường đại học của các tỉnh gần với các lãnh thổ này như: Zaporizhzhya, Mykolayev, Odesa và Kherson.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề