Nước lạnh có hại cho sức khoẻ của phụ nữ. Để hạn chế các bệnh liên quan đến thời tiết và bệnh phụ khoa phụ nữ nên suy nghĩ từ góc độ khoa học để sử dụng một cách thích hợp nước ấm trong cuộc sống hàng ngày.