“Cuộc chiến” khí đốt Nga-Ukraine vẫn chưa tìm thấy điểm dừng, khiến cả hai nước đều bị tổn thương nặng nề. Ngoài việc phải nhanh chóng khơi thông lại tuyến đường trung chuyển khí đốt, hiện tại những vết thương về chính trị cũng như kinh tế của hai nước cũng thật sự khó lành.