Độc giả: rongxanhvn26@yahoo.com
Nội dung thư: Trân trọng gửi lời chào đến ban quản trị site DN Odessa!
Cộng đồng người Việt ở Odessa có một tờ báo điện tử trình bày đẹp và logic, tin tức cập nhật cũng rất nhanh thật đáng tự hào. Trước đây tôi sống tại thành phố Kharkov và cũng có dịp 1 lần được đền Odessa – 1 thành phố cảng rất đẹp. Qua 1 thời gian tờ báo đã được đông đảo người Việt từng ở Ukraina biết đến.Tôi cũng muốn có vài ý kiến đóng góp chung xây dựng chung cho báo nhằm kết nối và đẩy mạnh việc giới thiệu, hợp tác thông tin doanh nghiệp với Việt Nam nhưng không biết thư này có gửi đến đựoc BQT hay không? Mong sẽ nhận được phản hồi.
p/s: Cũng nhân đây xin được hỏi thăm số máy của anh Hùng Đoàn – thuộc hội DN (nếu có thể), xin BQT nhắn mình ở công ty Nam Việt – Đông Anh Hà Nội

Người gửi: Thành Nam Đông Anh Hà Nội

Thành Nam