Theo tính toán của Tổng Cục Dân số – Kế hoạch gia đình, nếu đà mất cân bằng nam nữ cứ tiếp tục như hiện nay, đến năm 2030, sẽ có khoảng ba triệu đàn ông Việt Nam tới tuổi lập gia đình sẽ khó mà tìm cho được nguời bạn đời

»Cùng chủ đề