Năm tới trắc nhiệm hiểu biết tiếng anh là bắt buộc đối với thí sinh, cũng như trắc nghiệm về Ngôn ngữ và văn học. Không có chỉ học sinh các trường THPT mà còn cả các trường Trung học kỹ thuật và Cao đẳng.

Giám đốc Trung tâm khảo thí BHO Vadim Karandai thông báo trước báo giới.

BHO đối với những người tốt nghiệp các trường trung học nghề nghiệp sẽ là hình thức sát hạch kết quả bắt buộc.

“Điều này cho phép cân bằng trình độ của các trương THPT với các trường trung học nghề nghiệp và các trường cao đẳng, và chúng tôi dự định đưa ra những đòi hỏi giống nhau đối với những người tốt nghiệp.

Theo lời ông Karandai, những thay đổi mới nhất sẽ thực hiện trong năm 2018 đối với trắc nghệm ngoại ngữ. Điều quan trọng là sẽ đánh giá năng lực ngoại ngữ thông quan nghe-nói. Học sinh sẽ được đánh giá ở hai cấp độ hiểu biết ngoại ngữ – B1 và B2. Trình độ B1 là đối với các trường THPT bình thường, B2 – ác trường chuyên.

Môn “Ngôn ngữ và Văn học” sẽ có những bài tương thích của môn ngôn ngữ và văn học với môn lịch sử và toàn học. Thông qua các bài này kiến thức các môn học được tích hợp tương thích và bổ trợ lẫn nhau.

Nguồn: Pravda

»Cùng chủ đề