Mới đây, hơn 180 chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước như Anh, Mỹ… đã tụ hội tại Bắc Kinh trong diễn đàn “30 năm cải cách mở cửa kinh tế quốc tế”. Học giả các nước đã có những đánh giá tích cực về các chính sách và biện pháp kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh tình hình quốc tế như hiện nay và đã đưa ra rất nhiều nhận xét.

Biện pháp kinh tế mới mang tính dự báo

Theo ông Peterson – chuyên gia kinh tế cao cấp của đoàn cố vấn Mỹ và giáo sư Nicholas Radi của trường Đại học Yale, do ảnh hưởng sâu rộng của khủng hoảng kinh tế đối với hệ thống kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế thế giới năm 2009 sẽ càng nghiêm trọng hơn, đồng thời có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Các chính sách mà chính phủ Trung Quốc đã áp dụng đều mang tính dự báo, các nhà hoạch định chính sách kinh tế đã đánh giá tình hình nghiêm trọng trong và ngoài nước, thực thi có hiệu quả sự kết hợp giữa chiến lược dài hạn và chính sách ngắn hạn.

Tiếp bước giai đoạn trước, chính phủ Trung Quốc đã áp dụng gói kích cầu 4.000 tỷ NDT. Ông Luo Saen Daniel chuyên viên nghiên cứu của Viện nghiên cứu kinh tế quốc tế Mỹ kiêm giáo sư của trường Đại học Colombia đã đánh giá chính sách này là một chính sách kinh tế có lý trí, tranh thủ đầu tư thúc đẩy thị trường nội địa, là sự bù đắp hiệu quả cho những tổn thất do lượng xuất khẩu giảm, có lẽ trong năm tháng tới sẽ có tác dụng tích cực. Ông còn kiến nghị Trung Quốc nên từng bước thay đổi mô hình xuất khẩu sản phẩm truyền thống sang mô hình xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao để trung hòa chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của nước ngoài. Ông còn cho biết thêm, Trung Quốc cần tiếp tục mở rộng kế hoạch cứu trợ cho các ngành sản xuất công nghiệp.

Theo các chuyên gia kinh tế thế giới, sự lan truyền của khủng hoảng tài chính đã khiến cho tăng trưởng kinh tế thế giới sụt giảm, là vấn đề nổi bật mà Trung Quốc cần đối mặt trong khi vận hành kinh tế, là sự thử nghiệm khả năng chính phủ Trung Quốc khống chế tình hình kinh tế phức tạp như hiện nay. Chính sách kinh tế của Trung Quốc là một bước quan trọng mà Trung Quốc tự mình đã tìm ra để giải quyết khủng hoảng. Cùng với sự phát triển kinh tế Trung Quốc, tầm quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc đối với kinh tế thế giới cũng đã được đề cao. Khi nói đến vấn đề trọng điểm điều tiết vĩ mô trong tương lai, các chuyên gia cũng đặt vấn đề giải quyết công ăn việc làm lên hàng đầu, mỗi năm Trung Quốc phải giải quyết 15 triệu việc làm, tương đương với dân số một quốc gia ở Châu Âu. Tuy nhiên, cơ hội việc làm của Trung Quốc vẫn là một vấn đề rất nghiêm trọng. Vì vậy, chính phủ cần phải tiếp tục thay đổi mô hình phát triển kinh tế, quan tâm đến mức sống của người dân, đồng thời chú trọng hiệu quả, phát triển ngành sản xuất công nghệ cao, và coi ổn định ngành sản xuất truyền thống làm cơ sở.

Ổn định tài chính thúc đẩy nhu cầu nội địa

Trung Quốc đang gặp phải nhưng thách thức to lớn, nhưng nó lại vừa là một cơ hội do đó Trung Quốc nên dũng cảm đối mặt. Trung Quốc đã trở thành thành viên quan trọng của WTO. Hiện nay, ngành tài chính ngân hàng của Trung Quốc đã từng bước hiện đại hóa, và kinh tế Trung Quốc đã trở thành hệ thống kinh tế quan trọng của thế giới, nhưng vẫn nên mở rộng hệ thống tài chính ngân hàng để thích hợp với tình hình kinh tế phức tạp. như hiện nay. Kinh tế Trung Quốc còn phải xây dựng hệ thống thị tài chính cân bằng mà thích hợp, từ đó tiếp tục phát huy vai trò tích cực trên thị trường thế giới.

Suy thoái kinh tế có thể ảnh hưởng đến sản xuất Trung Quốc, nhưng hiệu ứng của nó sẽ không mạnh như hệ thống kinh tế phương Tây, Trung Quốc có thể tránh được những ảnh hưởng bất lợi, chủ yếu là do sự ổn định của hệ thống tài chính và khả năng thúc đẩy tiêu thụ nội địa.


Chính sách có tính xây dựng và tính tham khảo

Trách nhiệm của Trung Quốc đã được thể hiện trong cuộc suy thoái kinh tế Châu Á năm 1997 – 1998, và trong một thời gian ngắn để giải quyết khủng hoảng đã áp dụng các biện pháp đối phó tích cực, có vai trò hữu ích trong việc phục hồi kinh tế toàn cầu. Trung Quốc đang từng bước hội nhập vào thế giới, đã tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực, đồng thời chủ động đưa ra ý kiến mang tính xây dựng và các biện pháp có tính tham khảo. Điều này có vai trò nâng cao vị thế Trung Quốc trên quốc tế và cũng là việc mà các nước đang phát triển cần học hỏi và tham khảo.

Toàn cầu hóa kinh tế khiến cho các hoạt động kinh tế Trung Quốc và các chính sách kinh tế có liên quan hiện nay đều được thế giới coi trọng. Việc hoạch định chính sách và biện pháp này thể hiện sự tự tin, sự trưởng thành và vai trò mang tính xây dựng trong việc xử lý các vấn đề mang tính toàn cầu.

Thu Hà
theo People