Thành phố HCM đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính dự kiến giá đất ở cao nhất là 81 triệu đồng/m2 tại các đường Đồng Khởi, Lê Lợi và Nguyễn Huệ (quận 1).

Chiều 27-11, Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân về việc xây dựng bảng giá đất mới năm 2009.

Theo đó, Thành phố đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính dự kiến giá đất ở cao nhất là 81 triệu đồng/m2 tại các đường Đồng Khởi, Lê Lợi và Nguyễn Huệ (quận 1), tăng 20%.

Năm 2008, giá đất tại các đường này là 67,5 triệu đồng/m2, cao nhất thành phố.

Giá đất ở năm 2009 thấp nhất thành phố thuộc tuyến đường ở khu dân cư Thiềng Liềng (huyện Cần Giờ), 110.000 đồng/m2.

Đồng thời Chủ tịch UBND các quận gửi ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính đối với tờ trình về xây dựng bảng giá đất TP năm 2009.

Sở Tài chính phối hợp UBND quận 2 rà soát, tính toán lại giá đất một số tuyến đường ở quận 2 để hoàn chỉnh bảng giá đất.

Sau khi có nghị quyết chấp thuận của HĐND TP, UBND TP sẽ ban hành bảng giá đất để áp dụng từ ngày 1-1-2009.

Điều chỉnh giá đất gần 1.900 tuyến đường

Toàn TP có 2.740 tuyến đường được quy định giá đất ở.

Dự kiến sẽ giữ nguyên giá 675 tuyến đường, điều chỉnh giá gần 1.900 tuyến đường, bổ sung giá đất 166 tuyến đường hình thành và mới được đặt tên trong năm 2008.

Theo TP, bảng giá đất năm 2009 được điều chỉnh trong giới hạn cho phép tối đa trong Nghị định 123 năm 2007, mức giá đất ở đô thị tối đa cộng thêm 20% là 81 đồng/m2.

Giá đất nông nghiệp cũng tăng 20%

Bảng giá đất mới dự kiến nhóm đất nông nghiệp năm 2009 sẽ tăng 20% so với năm 2008.

Đất nông nghiệp được phân làm ba khu vực.

Khu vực I gồm các quận; khu vực II gồm các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi; khu vực III là huyện Cần Giờ.

Đối với đất ao, vườn xen kẽ trong khu dân cư tại các huyện nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì giá đất được tính bằng mức giá đất trồng cây lâu năm vị trí 1 cùng khu vực.

Dự kiến bảng giá đất năm 2009 được áp dụng để tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, bồi thường khi nhà nước thu hồi đất…

Mục tiêu của bảng giá đất năm 2009 sẽ tạo thuận lợi cho người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Năm nhóm tăng giá đất

Tỷ lệ tăng bình quân giá đất năm 2009 so với giá đất năm 2008:

– Nhóm tăng trên 100%: Quận 2.

– Nhóm tăng từ 50% đến 100%: Các quận 7, Tân Bình.

– Nhóm tăng từ 30% đến 50%: Các quận 1, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận.

– Nhóm tăng từ 10% đến 30%: Các quận 6, 8, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, các huyện Cần Giờ, Hóc Môn.

– Nhóm tăng dưới 10%: Các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú, các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè.

Trọng Mạnh
theo PLTPHCM