Ngày 7-3, Bộ Xây dựng đã làm việc với UBND TP.HCM về chương trình nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp… của TP để chuẩn bị trình Chính phủ phê duyệt.

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân yêu cầu UBND TP.HCM công khai danh sách các dự án nhà ở giá thấp để các doanh nghiệp đăng ký, trình Thủ tướng xem xét, cho thí điểm. Ông Quân cũng yêu cầu TP xây dựng các quy chế quản lý nhà ở xã hội như giá thuê, giá thuê mua… Ông Quân lưu ý: hiện nay kinh phí hạn hẹp, cần tập trung vào nhà ở cho công nhân và nhà ở cho sinh viên trước, còn nhà ở xã hội phải có đề án riêng.

Theo đề xuất của UBND TP, nguồn vốn đầu tư cho nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, ký túc xá dành cho sinh viên là 6.050 tỉ đồng. Trong đó vốn để xây dựng nhà ở xã hội khoảng 1.250 tỉ đồng, 1.200 tỉ đồng dùng để tạo quỹ đất sạch xây dựng nhà lưu trú và khoảng 3.600 tỉ đồng xây dựng ký túc xá. Vốn này được huy động từ tiền phát hành trái phiếu đô thị, tiền thu từ hoạt động phát hành xổ số, tiền sử dụng đất, cho thuê đất, tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước…

Đối với nhà ở xã hội, TP.HCM đề xuất hai cơ chế: dùng khoản tiền trên để mua nhà ở xã hội từ các doanh nghiệp xây dựng nhà, giải quyết ngay nhu cầu cấp bách trên địa bàn. Hoặc có thể dùng tiền này để bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho doanh nghiệp để xây dựng nhà ở và trả lại quỹ nhà ở xã hội tương đương.

Với nhà ở giá thấp, TP.HCM đề xuất nên xã hội hóa đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp tham gia, thí điểm nhà ở giá thấp có diện tích từ 70m2 trở xuống. TP sẽ thẩm định giá bán hoặc khống chế giá trần, làm sao để các chủ đầu tư vẫn có lợi nhuận. Các doanh nghiệp tham gia sẽ được hưởng một số ưu đãi về thuế, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và một số ưu tiên về quy hoạch như điều chỉnh mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…

Hải Yến
theo DiaOcOnline