Trong tháng mới đây thu thuế quan của Ukraina nộp ngân sách 35,6 tỉ Hrivnia.

Tổng thu tính bình quân theo ngày trong tháng 10 đạt mức kỷ lục – 17,76 tỉ Hrivnia, mức lớn nhất trong năm 2018.

Cơ quan cục ngân khố trực thuộc bộ tài chính Ukraina thông báo.

Theo dữ liệu của cục ngân khố, so với tháng 10 năm 2017 chỉ số này tăng lên 23%, hay 333 triệu Hrivnia nhiều hơn, còn kể từ tháng 10 năm 2016 – tăng 61%, hay 663 triệu Hrivnia.

Nộp ngân sách bình quân hàng ngày trong năm 2018 trong những tháng gần đây đã tăng lên nhiều. Nói riêng, trong tháng 9 chỉ số này là 1,7 tỉ Hrivnia, trong tháng 8 – 1,5 tỉ Hrivnia, trong tháng 7 – 1,4 tỉ Hrivnia.

Tất cả trong tháng 10 năm 2018 thuế quan thu được 35,6 tỉ Hrivnia, tăng 23% cao hơn chỉ số năm 2017. Ngân sách nhận bổ sung được 6,7 tỉ Hrivnia, so với tháng 9.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề