Theo báo cáo của Ngân hàng quốc gia(NBU) tính từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, thu nhập của hệ thống ngân hàng Ucraina đạt 61 tỷ UAH, và chi phí là 68,1 tỷ UAH.

Bản báo cáo cũng ghi chú rằng, trong tổng số chi phí đó, lượng tiền khấu trừ để cho vào quỹ dự trữ chiếm 23,7 tỷ UAH tương đương 34,8%. So với cùng kì năm trước, thì thu nhập của hệ thống ngân hàng là 39,5 tỷ UAH và chi phí – 35,2 tỷ UAH.

Theo những tài liệu mà NBU cung cấp, tính đến 1-6 họ đã cấp giấy phép hoạt động cho 184 ngân hàng. Tuy nhiên, dưới tác động của cuộc khủng hoảng, có tổng cộng 11 ngân hàng phải đóng cửa. Gần đây nhất là ngân hàng “Prichernomore” phải ngừng hoạt động trong tháng 5.

Hiện nay trên toàn bộ lãnh thổ Ucraina có tổng cộng 1 211 chi nhánh ngân hàng hoạt động, giảm 28 chi nhánh so với đầu năm.

Tính đến đầu tháng 6, lượng vốn của các ngân hàng là 117,0 tỷ UAH, tương đương với 13,6% giá trị của toàn bộ hệ thống.

Theo NBU, tổng số tài sản của các ngân hàng của đầu tháng sáu vào khoảng 933,2 tỷ UAH: hầu hết số tiền này dành cho các hoạt động tín dụng(khoảng 80,0%).

Phamxuan
theo Kor

»Cùng chủ đề