Giai đoạn thứ nhất – đó là kết thúc thời kỳ nổ súng. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn sẽ thực hiện được điều này trong thời gian ngắn.

Giai đoạn thứ hai, đó là hoà giải và tìm kiếm sự đồng thuận. Tính toán thời gian để gắn các vết thương chiến tranh? Đó là quá trình phức tạp. Điều này như lửa gần cây săng – chỉ một cử chỉ bất cẩn, một hành động sai có thể xoá hết tất cả và lật lại khủng hoảng.

Giai đoạn ba – tái hội nhập an toàn không phải trên lý thuyết, mà trên thực tế. Có nhiều ví dụ trên thế giới, khi thành công trong giai đoạn nóng của khủng hoảng, thậm chí hoà giải được một phần, nhưng không xảy ra điều quan trọng nhất đó là hòa bình trên lãnh thổ.

Tổng thống nhấn mạnh, Ukraina không chấp nhận phương án đó. Nhà nước kiên trì sẽ lấy lại toàn bộ Donbas.“Sau 5 năm chiến tranh,và tái hội nhập Donbass và Crimea”

– Tổng thống Zelenski nói thêm. Theo lời ông, chiến lược bắt buộc cần gồm 4 yếu tố: minh bạch, đồng thuận, thuận, thực tiễn và thực hiện.“Nhà nước cần giải thích không chỉ các bước của mình, mà cần tìm con đường đúng đắn mang tính xã hội, khởi xướng đối thoại toàn quốc gia”.

Tổng thống thừa nhận, việc này không hề đơn giản: ”Đừng hiểu rằng, ngày mai tất cả mọi người sống trong vùng tạm chiếm nói bằng tiếng Ukraina.

Chúng ta không nên mừng bởi các ảo tưởng đó” – Tổng thống nhấn mạnh.

 Theo Lb. UA

»Cùng chủ đề