Chương trình nghị sự bao gồm việc xem xét một số dự luật và “Vấn đề HĐBT”. Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy đã triệu tập Verkhovna Rada (Quốc hội) cho một phiên họp toàn thể bất

thường.

Phiên họp được lên kế hoạch cho 4:00 chiều ngày 4 tháng 3, cơ quan báo chí của Quốc hội thông báo.
“Bằng Nghị định này hướng dẫn Verkhovna Rada của Ukraina chuẩn bị và tổ chức một phiên họp toàn thể bất thường vào ngày 4 tháng 3 và thông báo cho các đại biểu nhân dân về các vấn đề được lên kế hoạch để xem xét”, – trong nghị định viết.

Tuy nhiên không nói rõ những vấn đề nào sẽ được xem xét trong phiên họp này của quốc hội.

Theo quy định trước đây, thường lệ các đại biểu nhân dân họp vào lúc 10 giờ sáng ngày 4 tháng 3 cho một cuộc họp buổi sáng và từ 16:00 để làm việc trong các ủy ban.
Văn phòng Tổng thống báo cáo rằng chương trình nghị sự của cuộc họp bất thường của Rada sẽ bao gồm các câu hỏi về việc xem xét một số dự luật và “về Hội đồng Bộ trưởng”.

“Nguyên thủ quốc gia yêu cầu vấn đề xem xét một số dự thảo luật và Hội đồng bộ trưởng Ukraina được đưa vào chương trình nghị sự của phiên họp. Ngoài ra, Tổng thống yêu cầu nghe báo cáo về hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật” – trong thông báo cho biết. Hãy nhớ lại rằng Verkhovna Rada Khóa IX trong “chế độ turbo” (Chế độ tổng động lực) đã thông qua 155 luật trong sáu tháng đầu hoạt động, trong khi Quốc hội Khóa VIII trước đó trong cùng thời kỳ – 173 dự luật.

Tuần rưỡi cuối cũng phiên họp trước Verkhovna Rada không thông qua luật, vì đang trong quá trình xem xét dự luật thị trường đất đai.

»Cùng chủ đề