Tổng thống nhấn mạnh rằng kỷ niệm Ngày độc lập không bị hủy bỏ mà chỉ thay đổi thể thức.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc diễu binh hôm 1/7/2015

Tổng thống quyết định chi 300 triệu tiền thưởng cho các quân nhân, thay vì đem nó đi tổ chức Diễu hành. Tổng thống nói trong một lời kêu gọi bằng video.

“Thường là Ngày 24 tháng 4, vào ngày độc lập Ukraina chúng ta thường tổ chức Diễu binh quân đội, tất nhiên là một sự kiện như thế là không phải rẻ tiền. Tôi có cảm giác rằng thay vì Diều hành nên đem tiền chi cho các anh hùng của chúng ta”, – ông Zelenskiy nói.

Tổng thống lưu ý rằng các binh sĩ điều động nghĩa vụ, học viên các trường sĩ quan, hạ sĩ và sĩ quan cùng với các quân nhân đang ở tiền phương OOS sẽ nhận được tiền thưởng.

Năm 2018 Diễu binh quân đội có 250 đơn vị vũ khí tham gia cùng với 4 ngàn quân nhân, kể cả 17 tăng, 40 xe chở quân BMP, BTP và xe bọc thép khác, trên 50 hệ thống pháo, 3 chục tổ hợp phòng không, kể cả tên lửa có độ chính xác cao Olha. Ngoài ra có 29 máy bay cũng tham gia Diễu hành. Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề