Tổng thống cảnh báo rằng vào năm 2020 “tốc độ thay đổi sẽ chỉ tăng lên”.

Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy tin rằng “công thức cho tương lai”
đối với Ukraina bao gồm năm yếu tố. Người đứng đầu nhà nước đã viết về điều này trong tạp chí “N.V. Ukraina”, trong dự báo cho năm 2020.

Theo tổng thống Zelenskiy, “công thức tương lai” của Ukraina là hòa bình, các
quy tắc minh bạch của hoạt động, đầu tư, cơ sở hạ tầng có chất lượng cao và nhân dân làm chủ.

Tổng thống viết rằng, hòa bình đòi hỏi sự trở lại Ukraina các vùng lãnh thổ và nhân dân ta ở đó, cũng như chấm dứt pháo kích.

“Các quy tắc minh bạch của hoạt động”, theo cách hiểu của Zelenskiy bao gồm
chiến thắng tham nhũng, tòa án công bằng, loại bỏ các đặc quyền dành cho giới
thượng lưu và khuôn khổ quyền lực nghiêm ngặt cho các quan chức.

Để thu hút đầu tư tổng thống có kế hoạch xây dựng một hệ thống thuế mới và tạo ra các thị trường minh bạch sẽ không bị kiểm soát bởi các quan chức và những kẻ xâm chiếm.

Một cơ sở hạ tầng có chất lượng cao, theo Zelenskiy, không chỉ là đường sá, giao thông mà còn các ngành công nghiệp khác: y tế, giáo dục, kỹ thuật số, năng lượng, tài chính và đô thị.

Trong Công thức của tương lai này không có các yếu tố quan trọng hơn hay kém quan trọng. Chúng tôi trong thời gian dài đã không tạo ra những thay đổi thực sự, đến nỗi hôm nay chúng tôi phải làm mọi thứ ngay lập tức. Không lãng phí thời gian vào thỏa thuận ngầm và các sơ đồ tham nhũng.

Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện cách tiệm cận này. Dù có chế nhạo bao nhiêu chế độ “turbo” (tourboregym >> động lực) công tác của chính quyền, nhưng người ta không thể không thừa nhận: đất nước đang trải qua những thay đổi mà nhiều thế hệ các chính trị gia không giải quyết. Năm 2020, tốc độ thay đổi sẽ chỉ tăng lên – theo cả 5 hướng. Vòng luẩn quẩn đã được phá vỡ cho sự đổi thay. Giờ chỉ có thể tiến lên phía trước”, – tổng thống Zelenskiy viết.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề