Tổng thống có chuyến công tác tới tỉnh Kherson và thăm khu vực giới tuyến hành chính với bán đảo Crimea hiện bị Nga thôn tính, nói riêng thăm cửa thông quan Chonga và hạ tầng cơ sở biên giới.

Trong chuyến công tác tổng thống xem xét các điều kiện những người dân đi qua biên giới như thế nào, nói chuyện với họ – những người đang đi về phía bán đảo.

Trong cuộc họp về các vấn đề thực hiện các dự án xây dựng giới tuyến và điểm thông hành ở Chonga  và Kalanchak chủ tịch mới của UBHC tỉnh do tổng thống cử mới đây Yurri Gusev nhấn mạnh rằng những người tạm thời di trú và những người đang sống trên lãnh thổ bán đảo cần phải nhận thấy Châu Âu ngay từ khi họ đặt chân lên đất tỉnh Kherson, châu Âu bắt đầu ngay từ đây. Điều này thể hiện ở chất lượng phục vụ người dân của các cơ quan quản lý biên giới và viên chức của tất cả các cấp chính quyền.

“Kể từ thời điểm bán đảo bị chiếm đóng những người dân cắt giới tuyến với bán đảo cám nhận thấy thiếu thốn hạ tầng cơ sở trên giới tuyến, không được xây dựng kể từ năm 2014.

Các vấn đề tại cửa thông quan là vấn đề tổng hợp và cần có sự tương tác giải quyết của các cơ quan chính quyền hành pháp khác nhau”, – tổng thống nói.

Tổng thống giao nhiệm vụ cho tỉnh trưởng mới hoàn thành xây dựng các trung tâm dịch vụ cho những người dân qua lại tại các điểm thông hành tới cuối tháng 12, nếu không hoàn thành thì tỉnh trưởng sẽ nghỉ việc.

“Nào, cứ cho là tới hạ tuần thàng 12 đi, thời gian đó là quá đủ, nếu không thì chủ tịch UBHC tỉnh sẽ chỉ là quá khứ.

* Trước đó

Tổng thống đã tới Odesa, hoãn cử tỉnh trưởng tỉnh này – Andreychikov do có nhiều dư luận tiêu cực về ông này, đồng thời tổng thống đe dọa cách chức cục trưởng ngân khố Vlasov về việc cục trưởng không cách chức trưởng hải quan tại bốn tỉnh mà ông đã nhắc trong phiên họp chuyên môn ở tp Uzhgorod.

NGuồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề