Đăng bộ những người phạm tội ấu dâm là một trang mạng Internet trong đó ghi nhận danh tính những người phạm tội ấu dâm và bằng cách đó ngăn chặn tội giao cấu hoặc đe dọa trẻ em vị mục đích giáo cấu.

Nhà trường mới hệ 12 năm sẽ bắt đầu từ năm học 2018-2019

Theo luật này thông tin về một người trong sổ ghi nhận tội ấu dâm sẽ được nhập vào đăng bộ trên cơ sở quyết định của tòa án đã có hiệu lực. Cơ quan đăng ký sẽ có thể sử dụng văn phòng công tố và cơ quan điều tra sơ bộ, công tố viên, điều tra viên và những người được ủy quyền khác của Cảnh sát Quốc gia và Cục Điều tra Nhà nước.

Vào ngày 13 tháng 1, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy đã ký Luật số 409-IX “Về việc sửa đổi một số luật của Ukraina liên quan đến Sổ đăng ký thống nhất về những người bị kết án vì tội chống lại tự do tình dục và quyền bất khả xâm phạm đối với người chưa thành niên, cả nam nhi và nữ nhi”. Điều này đã được công bố trên trang web của quốc hội Ukraina.

Dự luật quy định tạo ra một sổ đăng bộ thống nhất về tội phạm ấu dâm. Trong đăng bộ ghi rõ danh tính: Họ, tên, tên lót, người bảo trợ của người bị kết án, ngày sinh, nơi cư trú hoặc nơi ở, thông tin về tội mà anh ta đã bị kết án, loại hình phạt hình sự được tòa áp dụng đối với anh ta, cũng như thông tin về việc bản án đã được anh ta thi hành, và cả các thông tin về việc anh ta vi phạm các quy tắc giám sát hành chính.

Dữ liệu về một người sẽ được nhập vào sổ đăng bộ trên cơ sở bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp lý.

Người sử dụng đăng bộ có thể là

người đứng đầu các cơ quan công tố viên và cơ quan điều tra sơ bộ, công tố viên, điều tra viên và những người được ủy quyền khác của Cảnh sát Quốc gia và Cục Điều tra Nhà nước.

Người được nhận thông tin

về một người có phạm tội ấu dâm hay không có thể là: người đứng đầu các trường mầm non, trường trung học, trường học ngoài nhà trường chính thống, cũng như các tổ chức chăm sóc sức khỏe và những người khác có nghĩa vụ giám sát trẻ vị thành niên, hoặc những người cung cấp cho trẻ em các dịch vụ y tế, giáo dục và xã hội. Những người này có thể nhận được thông tin về việc một người cụ thể có được đưa vào đăng bộ này hay không, kể cả những nhà tuyển dụng người để làm việc, cũng như người đứng đầu cơ quan chính quyền và cơ quan chính quyền tự quản địa phương và những người muốn kiểm tra sự hiện diện của mình trong đăng bộ này.

Luật này cũng quy định gia tăng trách nhiệm đối với hành vi bạo lực đối với trẻ vị thành niên. Nếu một người liên tục phạm tội như vậy, anh ta phải đối mặt với bản án chung thân.

Tại thời điểm thông qua dự luật, các mục về thiến hóa học tự nguyện đã bị loại bỏ khỏi tài liệu. Quốc hội Ukraina đã thông qua luật vào ngày 19 tháng 12 năm 2019.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề