Hai bên đã thảo luận tình hình xung đột vũ trang ở Donbass và các bước tiến tới vãn hồi hòa bình.

Các bên đồng thời nói về trợ giúp kỹ thuật quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraina.

Phía Hoa Kỳ và phía Ukraina đã thảo luận tình hình ở Donbass và từng bước lập lại hòa bình cho Ukraina. Ông Mike Pens bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ không thay đổi quan điểm bề vãn hồi hoàn bình ở Ukraina, ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraina. Phó tổng thống đưa ra vấn đề cải cách mà chính phủ mới phải tiền hành và đấu tranh với vấn nạn tham nhũng.

Tổng thống Volodimir Zelenskiy đánh giá rằng, Ukraina kueen quyết chuyển đổi thể chế, nhấn mạnh ngày đầu tiên quốc hội mới làm việc đã đăng ký 70 dự luaatk liên quan cải cách, trong số đó có cả ngăn chặn tham nhũng.

“Chúng tôi cần đấu tranh với vấn nạn tham nhũng, không đơn giản là đấu tranh mà phải chiến thắng nó. Chúng tôi đã khởi động toàn án chống tham nhũng và sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 5 tháng 9. Chúng tôi tái khởi động và chế định chống tham nhũng khác của nhà nước, đã thay giám đốc SBU, có tổng trưởng công tố mới và một chính phủ mới còn non trẻ. Chúng tôi quả thật muốn cho phép các doanh nghiệp và nền kinh tế phát triển”, – người đứng đầu nhà nước Ukraina quả quyết.

Các bên đã thảo luận các vấn đề trong lĩnh vực năng lượng, đánh giá tầm quan trọng của thỏa thuận khung ba bên Ba Lan-Mỹ-Ukraina. Phó tổng thống Mỹ đặc biết lưu ý sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với sự độc lập của Ukraina trong lĩnh bực năng lượng. Ngoài ra, hai bên cũng nói tới chuyến thăm Hoa Kỳ của tổng thống Ukraina mà tổng thống Trump đang chờ đợi.   

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề