Một cơ quan thực thi pháp luật hiệu quả hiện đại nên được tạo ra trong cấu trúc của Bộ Quốc phòng – tổng thống nói.

Tổng thống Volodimir Zelenskiy nói rằng Bộ Quốc phòng nên thành lập Cảnh sát quân sự, và ông cũng cho rằng cần phải phát triển khái niệm về một sổ đăng bộ thống nhất của các cựu chiến binh vào cuối năm nay.

Điều này đã được báo cáo trên trang web của tổng thống.

“Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Andrei Zagorodniuk phải giới thiệu một hệ thống lãnh đạo và kiểm soát tích hợp mới cho các lực lượng vũ trang vào ngày 31 tháng 12, sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO. Ngoài ra, một cơ quan thực thi pháp luật hiện đại – Cảnh sát Quân sự phải được tạo ra trong cấu trúc của Bộ“, – ông Zelenskiy nói.

Tổng thống cũng cho rằng cần thiết vào cuối năm nay, Bộ Cựu chiến binh, lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng và người di cư nội bộ của Ukraina sẽ lập ra một khái niệm cho một
sổ đăng bộ điện tử thống nhất của các cựu chiến binh và phát triển các điều khoản tham chiếu làm nền tảng cho cổng thông tin điện tử “E-Veteran”.

Ngoài ra, Zelenskiy đã giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng nội vụ Arsen Avakov vào cuối năm nay cải thiện các thủ tục cấp phép lái xe, cũng như đơn giản hóa các thủ tục công nhận các tổ chức đào tạo và đào tạo nâng cao cho lái xe.

Nhớ lại rằng Thủ tướng Aleksey Goncharuk đã nói trước đó rằng chi tiêu quốc phòng sẽ được tăng lên trong năm tới.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề