Ý tưởng mới gồm những gì?

Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy đã chỉ đạo Hội đồng Bộ trưởng trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 phải trình quốc hội dự luật về quy định hoạt động truyền thông.

Điều này được nêu trong sắc lệnh số 837 của tổng thống.

Dự thảo luật về quy định truyền thông ở Ukraina, đặc biệt bao gồm các quy định đối với tin tức và tiêu chuẩn của chúng, cơ chế ngăn chặn việc phổ biến thông tin sai lệch, dối trá, phủ nhận, cấm các cơ quan pháp nhân và thể nhân của quốc gia xâm lược sở hữu hoặc chi tiền cho truyền thông ở Ukraina, cũng như quy định gia tăng trách nhiệm đối với những vi phạm pháp luật về thông tin.

Nhớ lại rằng, vào ngày 6 tháng 11, tổng thống Zelenskiy đã thành lập Hội đồng Tự do ngôn luận vàbảo vệ, Hội đồng này sẽ quyết định ai là nhà báo và ai không.

Cùng ngày, Đại biểu nhân dân của phái “Phụng sự nhân dân” Alexander Tkachenko tuyên bố rằng phái của ông đang chuẩn bị một dự luật về phương tiện truyền thông, một trong số điều khoản sẽ là “cuộc chơi công bằng tài chính”. Đó là, các phương tiện truyền thông sẽ được phép chi tiêu không nhiều hơn số tiền họ kiếm được.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, ông Volodimir Borodyanskiy tuyên bố rằng ông sẽ khởi xướng điều khoản về trách nhiệm hình sự do sự thao túng truyền thông.

Nguồn:
lb.ua

»Cùng chủ đề