Sắc luật này của tổng thống quy định những điểm để Văn phòng hoạt động khác với Ban hành chính tổng thống trước đây, mà điểm chính là đơn giản hóa tổ chức và cách làm việc.

Tổng thống Zelenskiy thành lập văn phòng tổng thống thay cho Ban hành chính với sự giảm biên chế đáng kể nhờ tổ chức lại bộ máy cho đơn giản.

Người lãnh đạo Văn
phòng tổng thống được cử là ông Andrey Bogdan, ông được cách chức trước đây là
trưởng Ban HC phủ tổng thống do sự thay đổi này.

Các chức vụ phó
trưởng Văn phòng tổng thống được cử là: Sergety Trofimov, Alexey Goncharuk,
Yuri Koschyuk, Vadim Pristayko, Ruslan Ryabosapka, Kirill Tymoshenko, Alexey
Dneprov.

Trong khi đó ông
Ruslan Stefanchuk vẫn giữ chức vụ đại diện tổng thống ở quốc hội Ukraina, nhưng
không còn gọi là cố vấn tổng thống.

Lưu ý rằng, tổng thống Zelenskiy muốn nhanh chóng chuyển đổi chỗ làm việc tới một nơi khác, còn nơi ở phố Bankova sẽ chỉ để làm bảo tàng nghệ thuật. Hai địa điểm xem xét hiện nay là Ngà Ukraina (Bảo tàng Lê-nin cũ) trên Kreschatik và Nhà chờ ở Sân trực thăng tại công viên Marinka, trên bờ sông, tuy nhiên Nhà chờ sân trực thăng đang là sở hữu tranh chấp tư nhân vì thế khả năng Nhà Ukraina là phương án được lựa chọn để làm Văn phòng tổng thống..

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề