Thư ký báo chí Bộ nội vụ Ucraina Xvetlana Pavlovskaia cho biết, bắt đầu từ ngày 14-10, các đơn vị vũ trang thuộc Bộ nội vụ đã kết hợp với Cục cảnh vệ quốc gia để bảo vệ trật tự công cộng, theo lệnh số 292 của Tổng thống Victor Yushenko.

Theo lời bà Pavlovskaia, các đơn vị vũ trang thuộc Bộ nội vụ được giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực xung quanh trụ sở Tòa án Hiến pháp, Viện kiểm sát tối cao, Ủy ban bầu cả trung ương, cùng các cơ quan nhà nước khác.

Ngày hôm nay, Nghị sỹ Quốc hội Andrei Kozemiakin tuyên bố, có khoảng 40 lính đặc nhiệm “Alfa” (thuộc cơ quan an ninh quốc gia Ucraina) đã vào trong tòa nhà của Ủy ban bầu cử trung ương.

Trước đó, cũng có nhiều thông tin cho biết, Bộ nội vụ Ucraina đã được chuyển sang chế độ sẵn sàng cao trên toàn lãnh thổ Ucraina.

Bộ trưởng Bộ nội vụ Ucraina Yuri Lutsenko tuyên bố, trong trường hợp lãnh đạo các tổ chức, cơ quan nhà nước yêu cầu, Bộ nội vụ sẽ tăng cường bảo vệ cho các cơ quan đó, đặc biệt là Văn phòng Phủ Tổng thống, Quốc hội và Hội đồng Bộ trưởng.


theo TTQH