Ngày 13-10, Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ucraina sẽ họp phiên bất thường để tìm kiếm biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đối với kinh tế Ucraina.

Thông tin này do Vụ báo chí Văn phòng Tổng thống đưa tin.

Tổng thống Victor Yushenko cũng đã gửi thư yêu cầu Thủ tướng Yulia Timosenko triệu tập phiên họp khẩn cấp Hội đồng Bộ trưởng để đưa ra kế hoạch giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đối với kinh tế Ucraina.

Tổng thống dự định sẽ họp Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng vào hồi 12h00′ ngày 13-10, và yêu cầu bà Timosenko phải có mặt để trình bày kết quả phiên họp bất thường của Hội đồng Bộ trưởng.

Ngày 10-10, Tổng thống Yushenko đã có cuộc thảo luận với lãnh đạo các ngân hàng lớn tại Ucraina về tình hình kinh tế, tài chính trong nước. Tại cuộc họp này, Tổng thống đã kêu gọi các ngân hàng có phương cách trấn an người gửi tiền. “Các vị cần phải nỗ lực dùng các biện pháp nghề nghiệp của mình để trấn an khách hàng, và cố gắng không để mọi người đánh mất niềm tin vào ngân hàng”, – Tổng thống nói.


theo TTQH