Tổng thống Ucraina Victor Yushenko đã quyết định tổ chức lễ thượng kỳ hàng năm vào 9 giờ sáng ngày 23-8 trên toàn lãnh thổ Ucraina, và ra sắc lệnh số № 602/2009 ngày 7-8“Về sửa đổi Sắc lệnh tổng thống Ucraina №987 ngày 23-8-2004 “Về Ngày quốc kỳ Ucraina”.

Cụ thể tổng thống giáo HĐBT, HĐBT nước cộng hoà tự trị Crưm, chính quyền hai thành phố Kiev và Sevastopol thực hiện hoạt động đồng bộ và trang trọng kỷ niệm Ngày quốc kỳ, chính xác là tổ chức thượng kỳ hàng năm vào 9 giờ sáng ngày 23-8 tại Kiev và Sevastopol, tại các trung tâm tỉnh và vùng, các điểm dân cư, có sự tham gia của các nhà hoạt động khoa học và văn hoá, đại diện các tổ chức quốc tế xã hội, tôn giáo, các đảng chính trị.

Tổng thống cũng giao cho các cơ quan nói trên trong khuôn khổ kỷ niệm Ngày quốc kỳ phải đảm bảo các hoạt động giáo dục-tuyên truyền về lịch sử lá quốc kỳ Ucraina và các biểu tượng quốc gia khác, tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội nghị bàn tròn.

Ngoài ra, sắc lệnh còn đề xuất các cơ quan quản lý địa phương, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, liên hiệp công dân treo quốc kỳ hàng năm vào Ngày Nhà thờ (22-1), Ngày Chiến thắng (9-5), Ngày Hiến pháp (28-6), Ngày Quốc kỳ (23-8), Ngày Độc lập (24-8), Ngày Các lực lượng vũ trang (6-12) và vào thời gian diễn ra các hoạt động toàn quốc.

Tổng thống cũng đề nghị các cơ quan quản lý địa phương treo quốc kỳ tại các quảng trường trung tâm, đại lộ, đường phố, quảng trường tại Kiev và Sevastopol, các trung tâm tỉnh và vùng, các điểm dân cư, và tiến hành công tác chuẩn bị xây dựng địa điểm treo cờ.

Về phần mình Uỷ ban phát thanh và truyền hình quốc gia phải đảm bảo đưa tin rộng rãi về các hoạt động liên quan đến việc kỷ niệm Ngày quốc kỳ và tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động thông tin-tuyên truyền về lịch sử các biểu tượng quốc gia của Ucraina.

Phuong Anh
theo Tin tức Ucraina