Tổng thống Victor Yushenko đã bổ nhiệm ông Alechsandr Birsan làm trưởng Cơ quan bảo vệ quốc gia Ucraina.

Sắc lệnh ký ngày 14-7 được công bố trên trang web chính thức của tổng thống.

Tổng thống cũng ra sắc lệnh khác cách chức người đứng đầu Cơ quan bảo vệ quốc gia Valery Geletei.

Ngày hôm nay tại Cơ quan bảo vệ quốc gia đã diễn ra lễ giới thiệu người đứng đầu mới. Giới thiệu ông Birsan với đội ngũ Cơ quan bảo vệ quốc gia là phó trưởng ban thư ký tổng thống thứ nhất ông Yuri Ekhanurov và phó trưởng ban thư ký tổng thống, đại diện toàn quyền tổng thống về vấn đề kiểm tra hoạt động của Cơ quan an ninh Ucraina SBU Petr Satkovski.

Alechsandr Birsan là nhân vật khá nổi tiếng trong khu vực cơ quan sức mạnh. Từ năm 1992 đến 1995 ông lãnh đạo cơ quan bảo vệ riêng của tổng thống Leonhid Kuchma. Sau đó ông là phó giám đốc thứ nhất Cơ quan bảo vệ quốc gia, lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm “Alfa” của SBU.

Khi còn là phó giám đốc thứ nhất Cơ quan bảo vệ quốc gia, trong thập kỷ 90 ông Birsan phụ trách đơn vị của thiếu tá Nhikolai Melnhichenko, người đã bí mật ghi âm tổng thống Kuchma và các cuộc nói chuyện trong văn phòng số Một trong suốt một thời gian dài.

Lê Tâm
theo Segodnya