Tổng thống Ucraina V. Yushenko cho rằng những sửa đổi Hiến pháp do ông đưa ra sẽ đảm bảo được tình hình ổn định trong cả nước.

Tổng thống Ucraina V. Yushenko cho rằng những sửa đổi Hiến pháp do ông đưa ra sẽ đảm bảo được tình hình ổn định trong cả nước.

Ông đã phát biểu như vậy trước các sinh viên và giảng viên các trường đại học tại Odessa trong khuôn khổ chuyến công tác đến thành phố cảng biển Ucraina này.

Tổng thống nhắc lại trong các sửa đổi ông đề xuất có việc xây dựng quốc hội theo kiểu mẫu châu Âu bao gồm hai viện – thượng viện và hạ viện. Ông đề xuất giảm số đại biểu xuống còn 380 người (300 trong hạ viện và 80 trong thượng viện), cũng như bãi bỏ quy chế bất khả xâm phạm của đại biểu quốc hội.

Người đứng đầu nhà nước Ucraina giải thích, hạ viện phải là cơ quan đại diện chính trị của nhân dân, được bầu trực tiếp. Và việc bỏ phiếu theo hệ thống tỷ lệ với danh sách cử tri mở là vấn đề nguyên tắc.

Tổng thống nhận xét, ngoài chức năng lập pháp, trách nhiệm chính của hạ viện sẽ là thành lập chính phủ và kiểm tra hoạt động của chính phủ.

Trong khi đó Thượng viện, theo đề xuất của tổng thống, phải đại diện cho quyền lợi của các khu vực tại quốc hội, có quyền bổ nhiệm nhân sự ngoài chính phủ. Thượng viện cũng sẽ thông qua các quyết định của tổng thống trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Tham gia thượng viện phải có 3 đại diện mỗi vùng, được bầu trực tiếp theo hệ thống bầu cử đa số.

Việc thành lập quốc hội lưỡng viện sẽ phân rõ ranh giới cho các tranh cãi trong quốc hội và việc bổ nhiệm trong các thể chế nhà nước.

Lê Tâm
theo Interfax

»Cùng chủ đề