Tổng thống Ucraina Victor Yushenko đã ra quyết định phát hành thêm 3,8 tỷ grivna nhằm thanh toán tiền mua khí đốt tiêu dùng tháng 5. Ông thông báo về quyết định của mình ngày hôm nay tại phiên họp Hội đồng an ninh và quốc phòng, phóng viên hãng RBK-Ucraina đưa tin.

Tổng thống Ucraina Victor Yushenko đã ra quyết định phát hành thêm 3,8 tỷ grivna nhằm thanh toán tiền mua khí đốt tiêu dùng tháng 5. Ông thông báo về quyết định của mình ngày hôm nay tại phiên họp Hội đồng an ninh và quốc phòng, phóng viên hãng RBK-Ucraina đưa tin.

“Tôi không còn lối thoát nào khác là hướng cách giải quyết đến quyết định phát hành tiền rồi ngay lập tức dùng để thanh toán tiền mua khí đốt”, – Tổng thống cho biết.

Theo ông, Naftogas nợ Nga tiền mua khí đốt tiêu thụ tháng 5 158 triệu grivna và thêm gần 0,5 tỷ đô la mua khí đốt chứa vào các hầm ngầm dự trữ.

Ông thông báo nợ trong nước của Naftogas là 7 tỷ grivna. Ông nhấn mạnh, từ đầu năm 2009 Naftogas đã nộp 17 tỷ grivna tiền thuế vào ngân sách. “Tôi không nhận thấy bất kỳ động thái nào từ phía chính phủ cho thấy họ muốn cải tạo lại thị trường này”, – tổng thống Yushenko nói.

Phuong Anh
theo RBK-Ucraina