Tổng thống Ucraina Victor Yushenko không có ý định đình chỉ hiệu lực sắc lệnh giải tán Quốc hội khóa VI, mặc dù các nghị sỹ Quốc hội không thông qua các nghị quyết cần thiết để tiến hành bầu cử trước thời hạn. Và kể cả việc Ủy ban bầu cử Trung ương tuyên bố không kịp lập hệ thống đăng ký cử tri trên mạng quản lý điện tử.

Phát biểu về việc này, Thủ tướng Yulia Timosenko nói: Vấn đề là ở chỗ hiện nay Ucraina không có đủ điều kiện để tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn. Thứ nhất, Ngân sách không hề dự trù nguồn tài chính cho bầu cử – mà đó là nửa tỷ grivna chứ không phải ít. Thứ hai, chưa có hệ thống đăng ký cử tri điện tử để tránh gian lận trong bầu cử. Thứ ba, chưa có các điều luật cần thiết đảm bảo cho việc tiến hành bầu cử. Tôi cho rằng, việc tổ chức bầu cử hiện nay là chưa hợp lý, và Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc theo quy định của pháp luật.

Tổng thống Ucraina Victor Yushenko: Từ tháng 11 năm 1917 đến nay, chúng ta đã từng tổ chức hàng trăm cuộc bầu cử các loại mà chẳng cần đến hệ thống đăng lý dữ liệu điện tử. Cả trong thời kỳUcraina độc lập, từ năm 1991 đến bây giờ cũng vậy. Hệ thống dữ liệu về cử tri đã được lập từ 5-6 năm trước. Năm ngoái chúng ta đã tổ chức thành công một cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn, được đánh giá là cuộc bầu cử công bằng và trung thực nhất, và nó cũng được tiến hành trên cơ sở dữ liệu đã có sẵn từ trước.


theo TTQH

»Cùng chủ đề
Tình thế mới Ukraine

12 Tháng Mười 2008