Ngày 13-10, Tổng thống Ucraina Victor Yushenko đã ban hành sắc lệnh giải thể Tòa án hành chính khu vực thành phố Kiev, Vụ báo chí Văn phòng Phủ Tổng thống thông báo.

Thay cho tòa án bị giải thể, bắt đầu từ ngày 14-10 tại Kiev sẽ có Tòa án hành chính khu vực Trung tâm thành phố Kiev, gồm 37 thẩm phán, và Tòa án hành chính khu vực Bờ trái thành phố Kiev, gồm 22 thẩm phán.

Tổng thống Yushenko cũng chuẩn bị ban hành một số thay đổi trong sắc lệnh số 1417, ngày 16-11-2004, của Tổng thống Ucraina “Về việc thành lập các tòa án hành chính cấp cơ sở và tòa án hành chính phúc thẩm, mạng lưới tòa án hành chính và số lượng thẩm phán” (đã được thay đổi ngày 16-5-2007). Cụ thể, những phần nói đến “Tòa án hành chính khu vực thành phố Kiev” sẽ được thay bằng “Tòa án hành chính khu vực Trung tâm thành phố Kiev”, gồm các quận Goloseevsky, Obolonsky, Pechersky, Podolsky, Sviatoshinsky, Solomensky, Sevchenkovsky và “Tòa án hành chính khu vực Bờ trái thành phố Kiev”, bao gồm các quận Darnhitsky, Desniansky, Dnheprovsky.

Ngày 10-10, Tòa án hành chính khu vực thành phố Kiev đã ra quyết định đình chỉ hiệu lực sắc lệnh số 911/2008 về việc giải tán Quốc hội của Tổng thống Yushenko.

Văn phòng Phủ Tổng thống Ucraina đã khiếu nại việc này lên Tòa phúc thẩm thành phố Kiev.


theo TTQH