Tổng thống điểm lại những thành tựu nổi bật nhất của Ucraina trong quá trình dân chủ hoá và gia nhập không gian châu Âu trong vòng 5 năm qua

“Trong 5 năm qua Ucraina dĩ nhiên đã thay đổi rất mạnh. Các quá trình cơ bản đã tiến một bước dài. Những con đường chính ở trước mắt chúng ta. Chúng ta đã khẳng định mình là một dân tộc thống nhất. Một dân tộc đồng nhất về chính trị, hoạt động sáng tạo không phân biệt quan điểm, niềm tin, ngôn ngữ hay nguồn gốc”, – tổng thống nói.

“Chúng ta đã trở thành một nhà nước tự do. Từ năm 2004 chính nhân dân là trọng tài chính của đất nước. đẫ hai lần phe đối lập lên nắm quyền bằng con đường bầu cử tự do và trung thực. Đã bốn năm qua tự do ngôn luận và tự do lựa chọn là chuẩn mực quên thuộc của chúng ta. Ngày hôm nay tất cả các giá trị đó đều tự nhiên như không khí chúng ta hít thở vậy”, – ông nói thêm.

Tổng thống Yushenko cũng đánh giá các thành tựu nổi bật nhất mà Ucraina đã đạt được trên con đường hội nhập châu Âu.

“Chúng ta tiếp tục quá trình lịch sử và quy mô hội nhập với châu Âu và những gì chúng ta đạt được trong vài năm gần đây còn to lớn hơn kết quả của hàng chục năm trước.  Hội nhập EU và NATO đó đã không còn là mục tiêu trừu tượng nữa. Và đồng thời cũng không còn là mục tiêu tự thân”, – ông nói.

Tổng thống cũng điểm lại các thành công của Ucraina trong chính sách đối nội, cụ thể là trong giáo dục, trong lĩnh vực nhận con nuôi, trong việc cải cách lực lượng vũ trang, tái thiết lại niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế Ucraina.

Tổng thống Yushenko kêu gọi không nên đánh giá tình hình kinh tế chính trị trong nước một các bi quan.

“Chúng ta chưa rơi xuống vực, cũng không ở bên bờ vực. Chúng ta đang ở giữa con đường dẫn đến một xã hội thực sự tự do, phồn vinh, và tất nhiên là tốt đẹp hơn”, – ông nối.

Tổng thống Victor Yushenko bày tỏ niềm tin rằng Ucraina sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GDP trước khủng hoảng.

“Cho tới thời điểm khủng hoảng tốc độ tăng trưởng kinh tế Ucraina đạt 6-7%. Tôi tin rằng con số đó sẽ được tái lập”.

Tổng thống kêu gọi xem xét ngay lại ngân sách 2009, giảm chi phí xuống.

“Chúng ta cần phải xem xét lại ngân sách 2009 không chậm trễ và tổng thể”, – ông nói trong bản Thông điệp hàng năm trước quốc hội hôm nay.

Tổng thống nhấn mạnh tầm quan trọng phải bình ổn được tình hình tài chính trong nước, gọi bản ngân sách hiện nay là dân tuý và mang tính “đe doạ nghiêm trọng đối với tiền và giá cả trong nước”.

“Chúng ta cần giảm tối đa mọi chi phí không hiệu quả và bắt đầu sống theo thu nhập của mình”, – tổng thống nhấn mạnh.

Đồng thời ông cũng chỉ ra tầm quan trọng phải duy trì được như cũ các điều khoản an sinh xã hội trong ngân sách.

Đồng thời tổng thống yêu cầu giảm mạnh các ưu đãi trong nước, đặc biệt là ưu đãi nghề nghiệp.

“Tôi kêu gọi phải giảm mạnh các ưu đãi, đặc biệt là ưu đãi nghề nghiệp, nhằm nhân cách hoá
và áp dụng quyền được ưu đãi tuỳ theo tình hình tài chính và tài sản”, – ông nói.

Cũng theo tổng thống tại Ucraina ngày hôm nay có 19,5 triệu người được ưu đãi và điều đó “chiếm gần nửa dân số” đất nước. “Không một nền kinh tế nào có thể chịu nổi số lượng ưu đãi như vậy”, – ông nói.

Tổng thống cũng đề xuất xây dựng một hệ thống dự báo tiềm năng lao động, việc làm tại các khu vực.

“Tôi đề nghị xây dựng một hệ thống dự báo tình hình phát triển tiềm năng lao động tại các vùng, làm sao ta không phải chạy theo nhu cầu lực lượng lao động, mà đón đầu được nó”.

Theo ý kiến tổng thống đề xuất này xuất phát từ nhu cầu phải gia tăng tính lưu động của lực lượng lao động trong nước.

Ngoài ra, ông Yushenko còn yêu cầu huỷ bỏ quy định hoãn bán đất.

“Tôi yêu cầu huỷ bỏ lệnh hoãn giao dịch đất đai”, – ông nói, và nhấn mạnh rằng lênh hoãn bán đất là tàn dư của chế độ nông nô.

“Cần phải xem xét lại cái gọi là kế hoạch “cân bằng” của NAK “Naftogas Ucraina”, – ông nói. “Ngày hôm nay công ty đang rơi vào tình trạng hết sức phức tạp. Nếu không xem xét khẩn cấp lại kế hoạch tài chính, thì tương lai của công ty này sẽ rất nguy kịch”, – tổng thống nhấn mạnh.

Phương Anh tổng hợp
theo Sự thật Ucraina