Theo yêu cầu của tạp chí “Zerkalo nedeli” các chuyên gia tại quốc hội đã tiến hành thống kê số các dự luật được tổng thống Victor Yushenko chuyển sang quốc hội, cũng như số lần tổng thống sử dụng quyền phủ quyết. Tính đến ngày 27-6-2009, tỷ lệ giữa sáng kiến lập pháp của tổng thống với số lần ông phủ quyết là 229:200.

Cụ thể là trong thời gian quốc hội  khoá IV làm việc (11/1/2005 – 24/5/2006) tổng thống đã trình ra quốc hội 58 dự luật, 49 được quốc hội thông qua. Trong đó có 42 dự luật liên quan đến phương diện hoạt động quốc tế của tổng thống, tức là chủ yếu là các dự luật về việc phê chuẩn các hiệp ước quốc tế. Trong thời gian này tổng thống chỉ đưa ra 3 luật về các điều tiết đời sống kinh tế trong nước.

Cũng trong thời gian này tổng thống đã phủ quyết 104 dự luật do quốc hội thông qua. Cụ thể là các dự luật về luật và hoạt động lập pháp. Ngoài việc quy định hoạt động của mọi chủ thể của quá trình lập pháp văn bản này còn đưa ra những cơ sở rõ ràng để tổng thống có thể sử dụng quyền phủ quyết.

Trong thời gian quốc hội khóa V làm việc (25.05.2006—22.11.2007) ông Yushenko đã đưa ra quốc hội 81 dự luật. Trong đó: luật “quốc tế” có 39; “kinh tế” – 11; “xây dựng nhà nưcớ” – 3; “nhân đạo” – 1; “xã hội” – 3; “pháp lý” – 8; “quốc phòng” – 5; “khoa học và văn hoá” – 5; “nông nghiệp” – 5. Tộng cộng có 57 dự luật của tổng thống được thông qua. Cùng trong thời gian này tổng thống kịp phủ quyết 50 dự luật được trình ký.

Trong nhiệm kỳ quốc hội khoá VI (23.11.2007—28.07.2009) tổng thống đưa ra quốc hội 93 dự luật, 55 được thông qua. Theo số liệu của quốc hội, trong 27 dự luật được tổng thống đánh giá là ưu tiên phê chuẩn hàng đầu tại kỳ họp 44 quốc hội khoá VI, chỉ có 5 được thông qua.

Cùng thời gian này tổng thống đã áp dụng quyền phủ quyết đối 46 dự luật đã được quốc hội thông qua.

Lê Tâm
theo ForUm