Yushchenco khoe khoang về chiến thắng của mình trước Tymoshenko. Chính phủ của Tổng thống Yushchenco đã hủy bỏ tất cả các sắc lệnh can thiệp vào hoạt động của ngân hàng quốc gia Ucaraina.

Điều này đã được chính ông Yushchenco thông báo trong một cuộc họp tổng kết với Thủ tướng Yulia Tymoshenko và Thống đốc ngân hàng quốc gia Ucraina (NBU) Vladymyr  Stelmakh.

Trong thông báo chi tiết, ông Yushchenko nói cuộc họp đã đưa đến thống nhất rằng chính phủ sẽ phải đơn phương hủy bỏ những quyết định của mình, những quyết định có tác động ảnh hưởng tới các mục 84 và 86 của ngân sách quốc gia năm 2009.

Trong bài phát biểu của mình, ông Yushchenko cũng nói về vấn đề quay vòng tài chính một cách tự động qua Tổ chức cho vay trái phiểu chính phủ dành cho các hoạt động nội bộ của nhà nước (ОВГЗ), cũng như cơ chế để giữ vững nền kinh tế và ngân hàng.

“Tôi cho rằng, đây là một thắng lợi lớn và cũng là một sự nhượng bộ lớn. Điều này cho phép bình ổn giá trị của đồng Grip, đưa nó ra ngoài các mối nguy hiểm.” – Ông Yushchenko nói, và nhấn mạnh rằng từ nay trở đi, chính phủ của Thủ tướng Tymoshenko sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc của NBU.

Cuộc họp cũng đi đến thống nhất thành lập hội đồng quốc gia về việc huy động vốn của các ngân hàng cũng như các hoạt động khác mà Qũy tiền tệ quốc tế IMF chú ý tới.

Quang Thọ