Tổng thống Ucraina – Viktor Yushchenko đã giao cho Văn phòng Chính phủ thiết lập các phương án để kỷ niệm ngày Hiến pháp của Ucraina trong năm 2009.

Tổng thống Ucraina – Viktor Yushchenko đã ký một nghị định về việc kỷ niệm ngày Hiến pháp của Ucraina trong năm nay vào ngày 28 tháng 6.

Theo Nghị định, được đăng tải trên trang web của người đứng đầu Nhà nước, văn phòng Chính phủ Ucraina đã được giao để làm việc trong vòng một tuần và thiết lập kế hoạch các phương án để chuẩn bị và kỷ niệm ngày Hiến pháp Ucraina trong năm 2009.

Trong đó, Chính phủ cần phải dự kiến:

– Đặt hoa tại các bia tưởng niệm và các tượng đài kỷ niệm các nhà hoạt động sáng tạo và duy trì văn hóa nghệ thuật Ucraina, các chiến sĩ đấu tranh cho tự do và nền độc lập của Ucraina tại các thành phố Kiev và Sevastopol, các trung tâm đô thị, khu vực và các địa điểm dân cư khác;

– Tiến hành các cuộc hội thảo khoa học thực tế, hội nghị bàn tròn, các sự kiện khác với sự tham gia của đại diện các cơ quan chính quyền hành pháp, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, các đảng phái chính trị, các đại biểu Quốc hội của Ucraina, các nhà hoạt động Khoa học và Văn hóa;

– Tổ chức và tiến hành tại các sở văn hóa, các cơ sở giáo dục dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, các đơn vị quân sự đặc biệt, nhằm mục đích nâng cao văn hóa luật pháp, phổ biến các kiến thức về các quyền hiến pháp, sự tự do của con người và công dân, thu nhận các kiến thức về lịch sử và phát triển của việc gìn giữ văn hóa nghệ thuật Ucraina, cũng như về hoạt động của những nhà sáng tạo văn hóa nghệ thuật.

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề