Trong thư chúc mừng của Tổng thống viết: “Tôi cám ơn các bạn vì tính chuyên nghiệp cao, lao động quên mình và lòng yêu tổ quốc thể hiện trong thời gian khủng hoảng khí đốt, khi mà trong một thời gian rất ngắn các bạn đã bảo đảm cung cấp khí tự nhiên cho những người tiêu dùng ở Ukraine và châu Âu”.
Trong thư của Thủ tướng viết: “Sự ổn định và phát triển kinh tế của tổ quốc chúng ta và cũng có nghĩa là – sức mạnh, an ninh và nền độc lập của đất nước ta phụ thuộc vào việc ngành dầu khí hoạt động như thế nào. Chính phủ hiểu rất rõ điều đó và cùng với các bạn làm tất cả mọi việc để cho ngành dầu khí phát triển hiệu quả”.

Bà nói tiếp: “Trong lĩnh vực khí đốt lần đầu tiên chúng ta đã chuyển sang những hình thức hợp tác hiện đại không có trung gian giữa Ukraine và Nga. Cho đến ngày hôm nay không tồn tại một bất đồng nào trong những vấn đề cung cấp và vận chuyển quá cảnh khí đốt”.
Bà Tymoshenko lưu ý rằng, trong các kho chứa dưới lòng đất trong năm nay đã bơm vào một khối lượng khí đốt kỷ lục – 25,5 tỷ mét khối hoàn toàn đủ bảo đảm tiêu dùng của đất nước trong thời kỳ thu-đông 2009-2010, đồng thời để bảo đảm vận chuyển quá cảnh tin cậy khí đốt của Nga sang các nước châu Âu. Đó là dự trữ chiến lược của chúng ta”.
Bà còn nhấn mạnh rằng, “đó chỉ là những bước đi thành công đầu tiên trên con đường tiến tới độc lập năng lượng của tổ quốc”.

Hoàng Xuân Kiểm
theo (tổng hợp tư liệu của UNIAN)