Việc Quốc hội Ucraina khóa 6 có bị giải tán hay không sẽ phụ thuộc vào cuộc gặp của Tổng thống Yushenko với đại diện Khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” (NU-NS) vào ngày thứ ba tới.

“Tổng thống sẽ dành thời gian trong lịch làm việc của mình để giúp khối NU-NS đẩy nhanh quyết định về việc thành lập liên minh”, – Vụ báo chí Văn phòng Phủ Tổng thống đưa tin.

Trong trường hợp không thành lập được liên minh mới, Tổng thống có quyền giải tán Quốc hội khóa 6, theo quy định của Hiến pháp Ucraina.

Victor Yushenko, Tổng thống Ucraina, nói:

– Quá trình đаm phán vẫn đang tiếp diễn, nhưng tôi muốn nó phải mang lại hiệu quả thiết thực trong thời gian tới. Nếu điều đу không xảy ra, tôi sẽ sử dụng quyền theo Hiến pháp của mình để giải tán Quốc hội.