(DN.ODESA) – Tổng thống Ucraina Vichtor Yushenko đã kêu gọi các nhánh quyền lực, liên minh đã số, phái đối lập hãy thành lập một ủy ban chống khủng hoảng. Ông này đã nói như vậy trong chương trình Svoboda trên kênh TV “Inter”.