Để giải quyết tình hình tại quốc hội thì hợp lý hơn là nên tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn nhưng trước đó cần phải có một số bước thay đổi có tính lập pháp. Người đứng đầu nhà nước đã nói như vậy tại cuộc hội nghị bàn tròn với các phương tiện thông tin đại chúng tại Dinh thự tổng thống ở tỉnh Ivano-Frankovskaya

V. Yuschenko giải thích rằng, thực tế từ tháng 9 năm 2008 quốc hội không có liên minh. Tình hình này đã có thể giải quyết thông qua tiến hành thương thảo xây dựng và thành lập một liên minh công tác. Ông nói: “Tôi tin rằng, sự đối đầu hiện có và ưu thế của những mục đích cá nhân – đặc biệt là lãnh tụ hai đảng chủ chốt trong Quốc hội đã đưa ý tưởng này vào ngõ cụt”.

Ông giải thích rằng, bầu cử trước thời hạn là cách tốt nhất để giải quyết tình trạng này bằng con đường dân chủ và pháp hiến. “Không nên giữ Quốc hội cả một năm mà không có đa số trong đó. Chúng ta mất một năm theo nghĩa hoạt động lập pháp và ổn định chính trị… Bởi thế, câu trả lời cho việc tìm kiếm lối thoát – hoặc là lập liên minh mới mà mặc dù đó là việc của các đảng trong Quốc hội nhưng tôi không thấy có khả năng, hoặc là bầu cử trước thời hạn”.
Ông khẳng định cả việc ông sẵn sàng với việc bầu cử đồng thời quốc hội và tổng thống.
Ông nói: “Nếu nói về cả bầu cử tổng thống trước thời hạn thì một lần nữa tôi muốn nói là tôi sẵn sàng với một hệ thống như vậy”. Trong khi đó Tổng thống chỉ ra một số điều kiện để khẳng địng tính hợp lý của những bước như vậy. Nói riêng, là cần phải thay đổi hệ thống bầu cử vào quốc hội với danh sách mở các ứng cử viên. Theo Tổng thống điều đó ảnh hưởng một cách chất lượng đối với thành phần của quốc hội mới, giảm khả năng lobby (cài quyên lợi) và tham nhũng. Đồng thời cần phải bỏ quy phạm “bất khả xâm phạm” (miễn tố) trước cuộc bầu cử.

Tổng thống nói: “Tôi ủng hộ cuộc bầu cử trước thời hạn, nếu chúng ta tính đến những chi tiết mà tôi vừa nói để cho cuộc bầu cử trước thời hạn được tiến hành trên cơ sở bầu cử mới. Khi đó  sẽ có cơ hội làm trong sạch Quốc hội Ucraina”.

Tốt nhất là làm điều đó thông qua việc đưa vào Hiến pháp những thay đổi, tuy nhiên theo đề nghị của Tổng thống điều đó có thể làm như là một cử chỉ chính trị. Tổng thống nói: “Tôi cho rằng, vấn đề này là nghĩa vụ của các chính trị gia – trước cuộc bầu cử, trong khuôn khổ hợp pháp hoặc đơn phương – từ bỏ miễn tố (immunitet) bằng cách ký vào đơn”. Theo ông, trong tương lai giải quyết vấn đề ổn định chính trị có thể bằng cách thông qua văn bản Hiến pháp mới. Tổng thống giải thích với báo chí những điểm thay đổi mới trong dự kiến văn bản Hiến pháp do ông đề xuất. Nói riêng là nguyên lý mới hình thành liên minh đa số và nội các, đưa vào tính lưỡng viện  và đồng thời tăng cường vai trò của tự quản địa phương.

Trong thời gian tiếp kiến với các nhà báo người đứng đầu nhà nước đã bình luận những thành tựu mà Ucraina đã đạt được trong quan hệ Ucraina – EC, Ucraina – NATO, và Ucraina – Mỹ. Nói riêng, khi nói về chính sách an ninh ông nhấn mạnh rằng, ở Ucraina đang gia tăng số lượng người ủng hộ mô hình an ninh tập thể. Ông nói: “Chúng ta có thế hệ trẻ và trung tuổi đã đi đến vấn đề này sâu hơn”. Ông dẫn chứng là có 33% công dân của Ucraina ủng hộ gia nhập NATO so với 14% trong năm 2005. Ngoài ra Tổng thống còn trả lời một số câu hỏi của báo chí và giải thích những ưu tiên của mình trong vấn đề tiếng nói và chính sách thông tin.

Hoàng xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề