Thủ tướng Đức Merkel đã làm quen với ông Zelenskiy và sau đó tiến hành cuộc gặp gỡ chính thức lần đầu tiên.

Ông Zelenskiy và đoàn tùy tùng được bà Merkel tiếp đón tại phủ thủ tướng Đức.

Tổng thống Ukraina Zelenskiy được thủ tướng Đức đón tiếp với hàng quân danh dự và quân nhạc.

Theo thông tin các nhà báo cho biết hai bên sẽ thảo luận việc thực hiện các thỏa thuận Minsk, tình hình cải cách ở Ukraina, đồng thời tình trạng hiện nay của hợp tác giữa
hai nước.

Tổng thống Zelenskiy cũng kịp gặp gỡ với chủ tịch quốc hội Đức Wolfgang Soible.

Ông Zelenskiy thông báo về những kế hoạch quy mô lớn mà ông muốn làm sau khi bầu cử quốc hội ở Ukraina được tiến hành. Nói riêng, ông muốn khởi động lại Tòa án chống tham nhũng tối cao, thông qua luật về trách nhiệm do là giàu bất hợp pháp, hủy bỏ tính bất khả tố đối với ĐBND, thông qua luật về Impeachment. Đổng thời ông thông báo về bắt đầu dự án phục hồi Donbass.

“Và ở đây hi vọng Châu Âu sẽ giúp đỡ. Chúng tôi cần phục hồi trường học, nhà trẻ, đường sá…”, – Zelenskiy lưu ý.

PS: báo chí lưu ý hình ảnh bà Merkel qúa yếu khi đứng bên cạnh Zelenskiy trong thời gian quốc ca… Trên hình ảnh bà đang rất cố gắng để đứng cho vững khi quốc thiều đang vang lên…

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề