Đồng thời bằng sắc lệnh khác tổng thống Ukraina cử ông Sergey Paraschenko tạm thời giữ chức vụ chủ tịch UBHC tỉnh Odeasa.

Hình: Ngày Poroshenko cấp chứng chỉ tỉnh trưởng cho ông Sergey Stepanov >> 

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã cách chức ông Maxim Stepanov khỏi chức vụ chủ tịch UNHC tỉnh Odesa bằng sắc lệnh số 107 lý ngày 6 tháng 4.

Tổng thống đồng thời ký sắc lệnh số 108 cử ông Sergey Paraschenko tạm thời giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Odeasa.

Trước đố báo chí đã đưa tin rằng tổng tống sa thải tỉnh trưởng Odesa Maxim Stepanov cùng với ba người dưới quyền chủ tịch UBHC tỉnh.

Các nhà báo giải thiết ằng việc sa thải tỉnh trưởng có thể liên quan tới phiếu bầu cho Poroshenko tại tỉnh Odesaa là quá thấp – 9,69% số phiếu của tỉnh này. Trong khi đó ông Zelenskiy tại Odesa nhận được 41% số phiếu bầu.

Trong khi đó ông Stepanovtrong cuộc họp báo sau đó mấy giờ tuyên bố ông không chập nhận bị sa thải và sẽ khiếu kiện chống lại sắc lệnh của Poroshenko. Theo lời ông Steoaniv, việc sa thải ông là trái với Hiến pháp, bởi vì việc sa thải phải do HĐBT đề xuất.

 

Nguồn: Glavred

»Cùng chủ đề