Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã ký luật về hội nhập Donbass, đồng thời đã tham gia phiên họp của Văn phòng Hội đồng an ninh quốc gia. Tại đây tổng thống đã giao cho lãnh đạo các lực lượng vũ trang chuẩn bị các đề xuất về thể thực mới của chiến dịch ở Donbass.

“Chiến dịch chống khủng bố (ATO) giữ vai trò quan trọng đặc biệt trong giai đoạn đầu chống trả quân xâm lược. Hơn thế, theo thể thức ATO chúng ta đã giải phóng hai phần ba Donbass bị chiếm đóng…

Chúng ta có thể thông báo rằng việc xâm nhập trực tiếp của các đơn vị Nga trở thành sự cản trở cho việc kết thúc thành công ATO. Nếu chúng ta không có các đơn vị quân đội thường trực ngăn chặn thì chúng ta không thể ngăn chặn xâm lược hiệu quả và kết thúc ATO”, – Poroshenko tuyên bố.

“Vai trò chủ đạo trong việc chống trả quân xâm lược do các lực lượng vũ trang gánh trên vai. Vì vậy trong thời hạn ngắn nhất tôi kỳ vọng những đề xuất tháy đổi thể thức để thực hiện luật này. Tôi đề nghị đề xuất cho tôi ứng viên chỉ huy lực lượng liên hợp và đề xuất bộ chỉ huy tác chiến, ý nghĩa của việc sử dụng các lực lượng vũ trang và các thành phần khác của sự nghiệp phòng thủ”, – tổng thống nói.

Lưu ý rằng báo Người Việt Ukraina đã giới thiệu những điểm quan trọng nhất  của luật về phục hồi chủ quyền của Ukraina đối với lãnh thổ của Ukraina bị chiếm đóng.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề