Theo thông tin của phòng báo chí Phủ tổng thống chuyển cho hãng “UNIAN” thì ngày hôm nay Tổng thống V.Yuschenko đã gặp Thống đốc NBU, ông V.Stelmach.

Đề tài cơ bản của cuộc gặp gỡ naỳ là tình hình trên thị trường tiền tệ và những biện pháp cấp bách cần thiết để ổn định đồng tiền Grivna,  đồng thời tình hình tái cấp tín dụng và tái cấp vốn các ngân hàng.

Người đứng đầu quốc gia tỏ niềm tin tuyệt đối rằng, không thể có cơ sở khách quan nào để tỷ giá của động nội tệ rơi như thế.

Tổng thống cảnh báo: “Ngày hôm nay không có những yếu tố gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sự ổn định của đồng Grivna, ngoài một yếu tố là thâm hụt ngân sách không điều khiển được. Nhưng vấn đề đó thì lại sửa rất dễ dàng bởi sự tham gia hoặc không tham gia của NBU; ủng hộ yếu ớt hay cứng rắn chính sách ngân sách của chính phủ Ucraina. Tất cả cần phải phục tùng một mục đích – sự ổn định của đồng nội tệ Grivna”.

Khi bình luận thái độ của NBU trong vấn đề này tổng thống tỏ rõ sự lo lắng về việc NBU là người duy nhất chi 36 tỷ Grivna để mua trái phiếu chính phủ trong nước. Tổng thống nói thêm: “Thái độ này là một nguy hiểm nghiêm túc đối với sự mất ổn định của đồng nội tệ”.

Tổng thống đề xuất cùng lập những bước đi chiến thuật của NBU đối với việc cấp vốn cho ngân sách địa phương và ngân sách quốc gia, đồng thời bàn một số những biện pháp để phục hồi niềm tin của dân đối với đồng Grivna. Tổng thống nói: “Nhiệm vụ của NBU là đồng tiền ổn định. Đó là sứ mệnh duy nhất của NBU. Những yếu tố cổ điển ảnh hưởng đế sự ổn định của Grivna ở Ucraina là không có. Chỉ có một vấn đề – đó là thâm hụt ngân sách”.

V.Yuschenko tỏ thái độ không hài lòng với chính sách của tái cấp tín dụng cho hệ thống ngân hàng mà NBU đang tiến hành. Một thí dụ tiêu cực khẳng định tính không minh bạch là NBU đã tái cấp tín dụng cho nhóm ngân hàng đã bị buộc tội đầu cơ để đẩy tỷ giá lên.

Tổng thống lưu ý rằng, cùng với những đại diện của các nhà băng này đã có cuộc gặp mặt dưới sự điều khiển của Tổng thống mà trong cuộc họp đó đã đưa ra sự cần thiết tuân thủ quyền lợi quốc gia trong lĩnh vực tài chính. Tổng thống khẳng định: “Chúng ta cần tiến hành một chính sách rõ ràng: nhà băng mà không làm việc vì quyền lợi quốc gia thì không thể là đối tác của NBU”.

Tổng thống còn tỏ sự lo lắng đối với tình hình xung quanh việc tái đầu tư các ngân hàng và khả năng thanh toán của các ngân hàng. Tông thống tuyên bố: “12 tháng khủng hoảng rồi mà hệ thống ngân hàng của Ucraina không được tái đầu tư. Không một nước nào trên thế giới, ở châu Âu mà lại cư xử như thế với tái đầu tư hệ thống ngân hàng, với quốc hữu hóa như ở Ucraina”

Ông lưu ý rằng, NBU cần phải quán triệt quyền tài phán độc nhất của mình đưa ra những bình luận có chuyên môn về xu hướng trên thị trường tiền tệ, rằng cần phải giảm thiểu sự đầu cơ xung quanh những vấn đề này trong không gian thông tin.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề