Tổng thống Ucraina Viktor Yushchenko tuyên bố rằng, ông không phải là lãnh đạo thực sự của Đảng “Ucraina của chúng ta”, cũng như khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân”. Đây là câu trả lời của Yushchenko về lý do tại sao các đại biểu trong phe thân tổng thống không hỗ trợ dự luật chống khủng khoảng ?

“Các bạn biết đấy, cách đây một năm tôi đã có trong tay một lực lượng chính trị. Sau đó, có một số chuyện gì đó đã xảy ra, và lực lượng chính trị này bị chia làm đôi. Hiện tại tôi mất sự kiểm soát khối” – Yushchenko nói.

Ngoài ra, Tổng thống còn cho rằng, cương vị Chủ tịch Đảng “Ucraina của chúng ta” đã không cho ông cơ hội để gây ảnh hưởng đến các chính sách của lực lượng này.

“Chiếc ghế chủ tịch chỉ là trên danh nghĩa. Tôi không thể chỉ đạo các vấn đề về tài chính và một số mặt khác. Tôi muốn nói rằng, tư tưởng của Đảng và tôi là một, nhưng tôi không thể quản lý được nó. Sau khi “Ucraina của chúng ta” bắt tay thực hiện một cuộc “công kích” cùng với các thành viên khác trong khối NU-NS để tạo liên minh với BYUT, thì việc thiết lập một lập trường chung là không thể “- Tổng thống nói.

Nói về khoản tiền tài trợ cho Đảng từ “Naftogaz”, Yushchenko nói, cả ông và Kirilenko đều khẳng định rằng, nguồn tài trợ đó sẽ chả đi tới đâu, tốt nhất là hỗ trợ cho những người dân nghèo.

NNC
theo KOR

»Cùng chủ đề