Tổng thống Ucraina Victor Yushenko tin rằng, mục tiêu thành lập liên minh mở rộng BYUT và đảng khu vực và sửa đổi hiến pháp là để đảo chính nhà nước, và ông hứa sẽ không cho phép bầu cử tổng thống trong quốc hội. Tổng thống đã phát biểu như vậy trước các nhà báo nước ngoài.

Theo LigaBusnesInform được tin từ phòng báo chí của tổng thống, ông Yushenko tin tưởng rằng liên minh quốc hội không thể được thành lập nhằm thực hiện các hoạt động bất hợp pháp và vi hiến. “Mục tiêu thành lập liên minh với sự tham gia của hai khối đại biểu lớn là đảm bảo quyền lực cho nhau. Trong đó kéo dài nhiệm kỳ của quốc hội và cơ quan quản lý địa phương là vi phạm Hiến pháp và tiếm đoạt quyền lực, vì không một bên đưa ra sáng kiến nào có ý định hỏi ý kiến cử tri”, – ông nói.

“Không một chính quyền nào lại đối xử trắng trợn như vậy với Luật cơ bản của cả đất nước là Hiến pháp như thủ tướng của chúng ta hiện nay đang làm”, – tổng thống bình luận kế hoạch của hai khối đại biểu lớn nhất định sửa đổi Hiến pháp. Tổng thống cam đoan sẽ không để xảy ra kịch bản chính trị này tại Ucraina, mà theo ông nó sẽ đe doạ nền dân chủ. “Hôm nay vấn đề trọng tâm là hoặc chúng ta gìn giữ các thành tựu dân chủ đã đạt được, hoặc là mất nó”, – ông kết luận.

“Là tổng thống Ucraina tôi sẽ không cho phép tổ chức bầu cử tổng thống trong quốc hội. Kỳ bầu cử tổng thống tới đây sẽ là bầu cử trực tiếp và toàn dân. Đó là danh dự một công dân Ucraina của tôi và là nghĩa vụ của tôi trên cương vị tổng thống”, – ông Yushenko tuyên bố. ông trả lời các nhà báo rằng ông sẽ tham gia tranh cử.

Lê Tâm
theo Liga.net

»Cùng chủ đề