“Kể từ ngày 7 tháng 6 (Ngày Poroshenko trên cương vị tổng thống) cho tới ngày hôm nay tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã đình chỉ quốc tịch Ukraina của 18676 người”, – trong thông báo của phủ tổng thống cho biết. Hãng tin UN đưa tin.

Vào năm 2014 bằng quyết định của tổng thống có 4640 người bị chấm dứt quốc tịch, năm 2015 – 5818 người, trong năm 2016 – 7347 người, còn trong năm nay, 2017 – 871 người.

Nói riêng, có 15603 người chấm dứt quốc tịch do tự đề nghị, 2901 người – bị chấm dứt quốc tịch theo các hiwwpj định quốc tế, 172 người bị tước quốc tịch Ukraina.

Trước đó cơ quan di trú nhà nước thông báo rằng trong năm 2016 có 16 866 người nhận quốc tịch Ukraina.

Có 809 người nước ngoài được nhận quốc tịch Ukraina bằng sắc lệnh của tổng thống, trong số đó nhiều nhất là người nga – 131 người.

Mới đây nhất:

“Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh về tước quốc tịch của đại biểu nhân dân Artemenko và cựu thứ trưởng bộ kinh tế Borovik. Văn bản sặc lệnh không được công bố trên website của phủ tổng thống do tron đó có các dữ liệu cá nhân”, – nguồn tin từ phủ tổng thống cho biết.

Ông Artemenko là đại biểu nhân dân, người tích cực làm việc với một số nhân vật trong chính quyền Trump về việc xúc tiến một hiệp định về Crimea, bằng giải pháp “Ukraina cho Nga thuê dài hạn bán đảo này”. Ông Artemenko cũng có quốc tịch nước ngoài, cụ thể là quốc tịch Canada.

Ông Artemenko trước đó đã bị khai tử ra khỏi phái cấp tiến Lyasko. Có thông tin nói hiện ông Artemenko đang ở nước ngoài.

Theo lời thư ký báo chí trưởng công tố tối cao, bà Sargan, cơ quan GPU đã khởi động quá trình tước quyền miễn tố đại biểu nhân dân của ông Artemenko.

»Cùng chủ đề