Trong phát biểu của mình trên quảng trường nhân Ngày độc lập tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã nói nhiều vấn đề, nhiều thông điệp cho đồng bào cả nước.

Nói riêng, tổng thống nói, hiện việc cung cấp cho quân đội những loại vũ khí cơ giới hóa, tối tân và hiện đại đã được ngành công nghiệp thực hiện đều đặn. “Vâng, những nguyện vọng của chúng ta và nhu cầu không luôn luôn trùng khớp với khẳ năng.

Dù như thế cũng cần khoảng cách vấn còn khá lớn. Chúng ta còn cần những năm và hàng chục tỉ Hrivnia để có thể ngủ yên. Nhưng tiến bộ thực tế trong việc củng cố năng lực quốc phòng bạn sẽ thấy tại cuộc Diễu binh ngay sau đây”, – Poroshenko tuyên bố.

Theo lời tổng thống, người dân ukraina nhờ cuộc Diễu binh nhân Ngày độc lập sẽ “nhìn thây một quân đội mới, trong hai năm được xây dựng thự tế từ con số không. Xã hội sẽ tin tưởng rằng các lực lượng vũ trang từ năm này qua năm khác sẽ được củng cố, còn nền an ninh thì được tăng cường”.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề