Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko tuyên bố dự định cải cách trong các lĩnh vực tài chính, tư pháp và đầu tư trong năm 2018, rằng, sẽ cải cách cả trong lĩnh vực thị trường điền địa. Tống thống Poroshenko thông báo trên trang Fb.

“Trong năm 2018 chúng ta cần phải tiếp tục cải cách tích cực đất nước. Nói riêng, dự định thông qua một loạt các dự luật trong lĩnh vực tài chính, tư pháp, đầu tư và thị trường điền địa”, – Poroshenko viết. Ông cũng lưu ý tới việc không đánh mất tiến độ của các thay đổi nền tảng là nhiệm vụ số một của Ukraina.

Ngoài ra, chính phủ Ukraina hi vọng trong cả năm 2018 Liên minh Châu Âu sẽ chi 20 triệu euro cho cải cách công vụ. Trước đó Ukraina đa nhận 10 triệu euro cho cải cách công vụ, một p’hần tiền này đã chi cho mua sắm thiết bị văn phòng và tổ chức chỗ làm việc công vụ. Trong năm 2018 hi vọng sẽ nhận được 20 triệu euro cho cải cách công vụ nếu như các chỉ số cải cách công vụ đáp ứng được các đòi hỏi mà EU đặt ra trong hiệp định giữa Ukraina và Liên minh Châu Âu theo chương trình này.

Nguồn: Nguồn: RBC

PS/Comment: Thực ra Ukraina rất cần vốn nước ngoài để bứt phát phát triển kinh tế nhưng những thất bại và chậm trễ trong phòng chống tham nhũng và một vài cải cách then chốt làm cho các chế định tài chính quốc tế và đầu tư nước ngoài chưa thể khởi động mạnh mẽ. Ngoài ra Ukraina còn những tài nguyên chưa được khai thác triệt để: tư nhân hóa các xí nghiệp nhà nước còn lại, thị trường điền địa chưa được hình thành đầy đủ. Đó là những ộng lực chưa được phát huy.

Nguyên nhân chưa hẳn đã do chính quyền mà nhiều khả năng là sự giằng co giữa các thế lực chính trị khác nhau trong quốc hội gây khó dễ để thông qu những dự luật quan trọng. Chẳng hạn, trong vấn đề thị trường hóa điền địa thì những người phản đối thị trường góa nói có vẻ rằng, do dân nghèo cho nên nếu thị trường hóa điền địa có thể dẫn tới nghèo hóa bộ phận lớn nông dân (do nông dân có thể bị tài phiệt ép mua đất giá rẻ), tài phiệt hóa những người có nguồn vốn bất chính tích lũy từ trước tới nay. Quan điểm có vẻ chấp nhận được, nhưng nếu xét tới cùng thì sư công băng đồng đều trong chế độ tư bản khó có thể được tiết lập, kể cả 10-20 năm sau. Sớm muộn cũng sẽ phải thị trường hóa điền địa mà hậu quả là sẽ có người giàu kẻ nghèo, nhưng mức sống chung của xã hội chắc chắn sẽ thay đổi tích cực nhờ các tiềm năng sức sản xuất được giải phóng.

»Cùng chủ đề