Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã ký phê chuẩn luật về xóa bỏ tòa án quận, thành lập tòa án khu vực. Tổng thống kêu gọi giới luật sư và các nhà khoa học tham gia vào tuyển chọn các chức vụ ngành tòa án.

Với sự có mặt của  phó trường Ban hành chính phủ tổng thống Alexey Filatov và chủ tịch Hội đồng tối cao công lý Igor Benedisyuk tổng thống đã ký phê chuẩn luật hủy bỏ tòa án quận và thành lập tòa án khu vực ở Ukraina. Cơ quan báo chí phủ tổng thống thông báo.

Ông Filatov cho biết sẽ thành lập các tòa án kinh tế khu vực thay cho tòa án quận, huyện,  các tòa án khu vực đồng thời thành lập. Ngoài ra, các tòa bị xóa sổ và các tòa được lập mới tại các thành phố lớn nhằm mục đích tối ưu hóa tổ chức để bảo đảm sự tiếp cận công lý và tổ chức tài chính tốt hơn, bảo đảm chức năng tiếp cận công lý và sự xem xét có hiệu qủa các vụ án.

“Giai đoạn đầu đã kết thúc bằng sự hình thành tòa án tối cao như tôi đã hứa. Ngày hôm nay giai đoạn thứ hai nhằm vào hai điểm rõ ràng: chúng ta cần làm cho tòa án và công lý tới gần người dân. Chúng ta không thể có tòa án quận, huyện mà lại không có thẩm phán”, – Poroshenko nói.

Tổng thống hứa sẽ không có can thiệp vào công tác của tòa khi xem xét vụ án bất kỳ. Tổng thống kêu gọi các nhà khoa học và giới luật sư tham gia vào tuyển chọn chức vụ thẩm phán của các tòa án.

“Thay vì ngồi bận tâm với Fb vì không có công lý và hệ thống xét xử không có hiệu quả tôi mời các vị hãy tham gia vào các cuộc thi tuyển”, – người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh.

Tổng thống nói thêm rằng, cho tới ngày hôm nay tại các tòa án đã thiết lập nên các điều kiện tài chính cho công tác, đã có những điều kiện để bảo đảm cho các thẩm phán tòa không bị mua chuộc.

Lưu ý rằng, ngày 23 tháng 12 tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã đưa tới quốc hội dự luật về tòa án chống tham nhũng. Dự luật trước đây gây nên nhiều bất đồng và chưa được thông qua và vì thế tổng thống buộc phải đưa ra dự luật mới. Dự luật chống tham nhũng là một trong những đòi hỏi cơ bản của Châu Âu và IMF để tiếp tục giúp đỡ Ukraina về mặt tài chính.

Nguồn: Sevodnya

PS/Comment: Blogger nổi tiếng của Ukraina Karl Voloh giải thích sự tế nhị trong quá trình thanh lọc hệ thống tòa án ở Ukraina. Ông kể tại sao Ukraina lại phải tiến hành cải tổ cơ cấu hành chính của hệ thống tòa án.

Theo tác giả, để sa thải một thẩm phán mà không trải qua một quá trình phức tạp và kéo dài hàng nhiều năm trời nhằm chứng minh vi phạm đạo đức và luật pháp là không thể được. Thành thử để sa thải hàng ngàn thẩm phán thì làm sao đây? Hệ thống tòa án ở Ukraina là một Hệ thống tham nhũng tràn ngập, không kém hệ thống cảnh sát giao thông trước đây và vì thế đã đánh mất hoàn toàn niềm tin của nhân dân. Vì lý do này hệ thống phải được tái cơ cấu lại về mặt hành chính, thanh lọc và sát hạch lại một cách cơ bản thông qua thi tuyển dụng.

Tuy nhiên nếu hệ thống cảnh sát giao thông đã cải cách được nhờ các biện pháp cải tổ và thay đổi phương pháp làm việc bằng các phương tiện hiện đại được mua sắm bằng tiền hỗ trợ tài chính không hoàn lại của các nước thì hệ thống tòa án lại rất tế nhị do hệ thống này cũng chính là người cầm cân nảy mực. Vì lý do này mà cách duy nhất có thể làm là tổ chức lại toàn bộ hệ thống và tuyển dụng mới thẩm phán vào một hệ thống mới được thiết lập nên theo các nguyên tắc mới.

Theo luật mới, các tòa án quận huyện được xóa sổ, thay vào đó là các tòa án khu vực được lập nên trên quy mô lãnh thổ mới. Giai đoạn 1 cải tổ hệ thống công lý được thực hiện bằng viêc lập nên Hội đồng công lý quốc gia và trên cơ sở đó là tòa án tối cao. Trong tòa án tối cao có các tòa án chuyên ngành và trọng tài kinh tế.

Sau khi hoàn thành cải tổ hệ thống tòa án ở Ukraina các thẩm phán được các luật sư và Hội đồng nhiều thành phần tuyển chọn và giám sát. Các thẩm phán mới có lương cao sẽ không phụ thuộc vào chính quyền hành pháp hay ảnh hưởng chính trị, giảm thiểu được vấn nạn tham nhũng và bóp méo công lý. Các thẩm phán chỉ có thể bị sa thải bởi Hội đồng tư pháp tối cao khi vi phạm đạo đức, vi phạm Hiến pháp và lời thề thẩm phán được giới luật sư và báo chí chứng minh với Hội đồng tư pháp tối cao.

Các thẩm phán có quyền làm việc với mức lương cao suốt đời, không thuộc diện buộc phải nghỉ hưu nếu như thẩm phán không có nguyện vọng nghỉ hưu và không vì lý do sức khỏe. Đồng thời tất cả các thẩm phán đều phải trải qua thẩm tra thu nhập theo bản khai báo thu nhập điện tử và các mối liên hệ với các nhân thân.

Hai năm qua rất nhiều thẩm phán đã tự nguyện từ chức vì cảm nhận sẽ buộc phải khai thu nhập mà hiện nay họ đã có từ nguồn thu nhập bất hợp pháp là rất lớn dẫn tới tình hình như tổng thống nói là “có tòa án nhưng không có thẩm phán”!

Mức lương của thẩm phán ở Ukraina trước và sau cải cách và mức lương đồng nghiệp ở một số quốc gia Châu Âu – Biểu đồ >>

»Cùng chủ đề