Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã hủy bỏ trên 10 sắc lệnh khuyến nghị cấp hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, đã ký luật mới “về hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ Ukraina”.

Theo tài liệu này, danh sách người nhận hộ chiếu ngoại giao bị hạn chế rất nhiều.

Nói riêng những người được cấp hộ chiếu ngoại giao là tổng thống, chủ tịch quốc hội, thủ tướng, người lãnh đạo bộ ngoại giao đang đương nhiệm các chức vụ này. Trước đây danh sách này còn có các phó chủ tịch quốc hội và các đại diện thường trực của Ukraina trong các tổ chức quốc tế.

Ngoài ra, không kể các nhà ngoại giao mà còn cả các đại biểu nhân dân, thành viên chính phủ, người đứng đầu tòa án pháp hiến và tòa án tối cao, thư ký cơ quan an ninh quốc gia và quốc phòng, người đứng đầu Ban hành chính tổng thống và những người lãnh đạo, các thành viên của các đoàn đại biểu Ukraina tới các cuộc thương lượng quốc tế cũng được phép nhận hộ chiếu ngoại giao trong thời gian đi công vụ ở nước ngoài.

Trước đây có cả hàng loạt các quan chức có thể nhận hộ chiếu ngoại giao, kể cả Trưởng công tố tối cao, Lãnh đạo SBU, Thống đốc Ngân hàng quốc gia, Người đứng đầu UB bầu cử trung ương, các Tỉnh trưởng và những Người đứng đầu các hội đồng tỉnh, những Người đứng đầu các tòa án chuyên ngành, vv…

Bây giờ họ không có quyền nhận hộ chiếu ngoại giao, kể cả khi đi công tác ở nước ngoài. Chẳng hạn, quy đinh này liên quan các tỉnh trưởng và những người đứng đầu các Hội đồng tỉnh.

Lưu ý rằng, những người có hộ chiếu ngoại giao được quyền miễn giảm kiểm tra khi xuất-nhập cảnh, nghĩa là có quyền giảm nhẹ và không cần thị thực khi xuất-nhập cảnh vào nhiều quốc gia.

Từ năm 2015 bộ ngoại giao đã hủy hàng loạt hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ – 230 công dân trong số đó là đại biểu nhân dân ở quốc hội.

Các hộ chiếu ngoại giao và công vụ đã bị hủy trong trong thời gian năm 2014 và năm 2015. Đặc biệt tổng thống đã ký sắc luật hủy hộ chiếu ngoại giao của nhiều người trong năm 2015 và theo đó danh sách những người nhận hộ chiếu ngoại giao đã giảm kể từ năm 2016.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề